Spor Kulübü Kurmak ve Kuruluş Evrakları

Spor Kulübü kurmak için öncelikle kulüp merkezi için gösterilecek adres ve kurucu 7 kişi belirlenmelidir. Kurucu üyeler için herhangi bir sınırlama yoktur. 18 yaşını doldurmuş her T.C. Vatandaşı (Oturma İzni olan yabancılar da olabilir) kurucu üye olabilir.

Kurucu Üyelerin gerekli bilgileri: Ad-Soyad, T.C. No, telefon, adres, öğrenim durumu (şifahen belirtilmeleri yeterlidir, herhangi bir evrağa ihtiyaç yoktur).

Kurucu Üyelerin gerekli evrakları: Adli Sicil Kaydı, Ceza Bilgi Formu (e-devletten “İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü” ne verilmek üzere ibaresiyle indirilecek.

Kulüp merkezi için kira kontratı düzenlenecek.

  Kulübün renkleri belirlenecek, kulüp logosu oluşturulacak. (Kulübün ismi ile logodaki isim birebir aynı olmak durumundadır)

 Spor kulübü kuruluş bildirimi Ek-1 (Kuruluş Bildirimi) doldurulacak. Kulüp tüzüğü hazırlanacak. Kulüp tüzüğü hazırlanırken kulübün ismi, kulübün kısa ismi, varsa İngilizce ismi, renkleri, branşı belirtilecek Ek-1 ve Tüzük tüm üyeler tarafından, tüm sayfaları olmak üzere imzalanacak. En sona kulüp logosu tam sayfa olarak eklenecek.

Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi ve Spor Kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname (1 kişi yeterli) hazırlanacak.

Yeni Spor yasasına göre spor kulübü kurmak için yazımızı okuyabilirsiniz.