Dernek kurmak istiyorum ne yapmalıyım diyorsanız şimdi okuyacağınız yazımız ile dernek kurmanın bilgilerini öğreneceksiniz.

Dernek kurmak için öncelikle, dernek amacının belirlenmesi gerekir. Bu amaç derneğin faaliyet alanını, hedef kitlesini ve çalışma prensiplerini belirler. Daha sonra dernek yasasına uygun olarak, dernek tüzüğünün yazılması ve derneğin resmi kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekir.

Dernek Kurmak

Dernek kurmak için öncelikle 7 kurucu üye bulunması ve aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir.

1-Dernek Tüzüğü

2-Dernek Kuruluş Bildirimi

3-Kira Kontratı

4-Tapu Fotokopisi

Dernek kurmak için gereken diğer adımlar şunlardır:

  • Dernek yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve seçilmesi
  • Dernek yönetim kurulu tarafından, dernek için bir yıllık faaliyet planının hazırlanması
  • Dernek adına kayıtlı bir posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bulunması
  • Dernek adına banka hesabı açılması
  • Dernek yasasına uygun olarak, dernek yönetim kurulu tarafından yıllık denetim ve faaliyet raporlarının hazırlanması

Dernek kurmak, bir topluluğun ortak bir amacı için birlikte çalışmasını ve bu amaç için hareket etmesini sağlar. Dernek kurmak, ayrıca topluluğun dış dünya ile iletişimini ve etkileşimini kolaylaştırabilir. Ayrıca, dernek kurmak, topluluklar arasındaki dayanışmayı ve ortak bir hedefe ulaşma gayretini arttırabilir.

Unutmayın, dernek kurmak yasal ve yönetsel bir süreçtir ve bu sürecin yasal prosedürleri ve mevzuatına uymak önemlidir. Dernek kurmak istiyorum diyenler, yasal mevzuatı ve prosedürleri iyi bilmeli veya uzman bir dernek danışmanı ile çalışmalıdır.

Dernek kurmak istiyorum diyorsanız hemen arayın.