Dernek beyannamesi nasıl verilir ? derneğin gelir ve giderlerini, incelenerek Dernekler Bilgi Sistemi  (DERBİS) üzerinden bildirilen ve tüm finansal bilgileri içeren beyan türüdür. Her yıl verilmesi zorunludur. Dernek beyannamesinin bildirilmemesi durumunda idari para cezası uygulanır.

Dernek beyannamesi, derneğin gelir ve giderlerini, incelenerek Dernekler Bilgi Sistemi  (DERBİS) üzerinden bildirilen ve tüm finansal bilgileri içeren beyan türüdür
Dernek Beyannamesi

Dernek beyannamesinin hazırlanması, dernek muhasebesi sürecinin bir parçasıdır. Muhasebeci veya dernek danışmanı tarafından hazırlanması önerilir, ancak dernek yönetimi tarafından da hazırlanabilir.

Dernek beyannamesi, derneğin faaliyetlerini ve mali durumunu şeffaf bir şekilde rapor etmesine yardımcı olur ve derneğin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Dernek beyannamesinin içeriği, derneğin türüne, büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre değişebilir. Genel olarak, dernek beyannamesi aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Bir dernek beyannamesi nasıl verilir. Genellikle aşağıdaki bilgileri içerebilir:

  1. Derneğin ismi ve adresi: Derneğin resmi adı, genel merkez veya şube adresi gibi temel bilgiler yer alır.
  2. Dernek yöneticileri: Derneğin yönetim kurulu veya yönetim organının üyeleri ve görevleri belirtilir.
  3. Faaliyet Raporu: Derneğin faaliyet dönemi içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin detaylı bir raporu yer alır. Bu, projeler, etkinlikler, kampanyalar ve diğer faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler içerebilir.
  4. Mali Raporlar: Derneğin mali durumunu gösteren finansal raporlar yer alır. Gelir-gider tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi finansal tablolar dernek beyannamesinde yer alabilir.
  5. Denetim Raporu: Derneğin mali kayıtları ve hesaplarının bir denetçi tarafından denetlendiğine dair bir rapor yer alabilir. Bu, derneğin mali hesaplarının bağımsız bir denetimden geçtiğini gösterir.
  6. Ek Belgeler: Dernek beyannamesine ek olarak, dernek tarafından düzenlenen diğer belgeler de beyannamenin bir parçası olarak sunulabilir. Örneğin, genel kurul tutanakları, dernek tüzüğü, faaliyet raporları gibi ek belgeler yer alabilir.

Derneklerin beyannamesi, her vergi dönemi bitişinde nisan ayının son gününe kadar bildirilmesi gerekmektedir. Bu belgenin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, derneğin beyannameyi doğru hesaplanması ve idari cezalardan kaçınmasını sağlar.

Sonuç olarak, dernek beyannamesi, derneklerin 5253 sayılı dernekler mevzuatına uymalarını ve dernek  beyannamelerini sunmalarını zorunlu kılan resmi bir belgedir. Doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, derneklerin gelir giderlerinin doğru hesaplanmasını ve zamanında verilmesi ile cezalardan kaçınmasını sağlar.

Dernek muhasebesi ile ilgili yazımızı okumak için tıklayınız.