Dernek İç Denetim Raporu, bir derneğin finansal durumunu ve işleyişini inceleyen ve değerlendiren bir belgedir. Rapor dernek yöneticilerine ve üyelerine derneğin mali ve idari faaliyetlerinin doğruluğunu ve etkililiğini gösterir. Aynı zamanda dernek yöneticilerinin ve üyelerinin, derneğin faaliyetleri hakkında doğru ve güncel bilgiye sahip olmasına yardımcı olur.

Dernek denetimi, derneğin faaliyetlerinin yasalara, dernek tüzüğüne ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini değerlendirir. Dernek denetimi, derneğin finansal kayıtlarının doğruluğunu, mali raporların güvenilirliğini, harcamaların mevzuata uygunluğunu ve dernek yönetiminin faaliyetlerini denetler.

Dernek İç Denetim Raporu, bir derneğin finansal durumunu ve işleyişini inceleyen ve değerlendiren bir belgedir.

Dernek iç denetim raporu hazırlama süreci şunları içermelidir;

Dernek yönetmeliği ve yasal düzenlemelerin incelenmesi: Denetim raporu hazırlanmadan önce, derneğin yönetmeliği ve ilgili yasal düzenlemeler incelenmelidir.

Finansal verilerin toplanması: İç denetim raporu hazırlanması sırasında derneğin mali verileri toplanmalıdır. Bu veriler bilanço, gelir-gider tablosu, nakit akışı tablosu ve diğer mali belgeler olabilir.

Finansal verilerin incelenmesi: Toplanan mali veriler incelenmeli ve denetlenmelidir. Bu süreçte verilerin doğruluğu  kontrol edilmeli ve eksik veya yanlış veriler tespit edilmelidir.

İşleyiş incelemesi: İç denetim raporu hazırlanması sırasında derneğin işleyişi de incelenmelidir. Bu inceleme, derneğin mali ve idari süreçlerinin etkililiğini ve doğruluğunu değerlendirir.

Rapor hazırlama: İç denetim süreci tamamlandıktan sonra, rapor hazırlanır. Rapor, derneğin finansal durumunu ve işleyişini değerlendiren bir bölüm, genel kurul ve faaliyetlerinin kontrol edildiği bölüm, öneriler bölümü ve sonuç bölümünden oluşabilir.

Rapor sunumu: denetim raporu, dernek yöneticilerine ve üyelerine sunulmalıdır. Rapor, derneğin mali ve idari faaliyetlerinin etkililiğini ve doğruluğunu değerlendirerek, derneğin daha etkin çalışmasını sağlar ve en az yılda bir defa oluşturulması zorunludur.

Dernek iç denetim raporu örneği için tıklayınız.

Dernek danışmanlığı ile ilgili yazımız için tıklayınız.